Privacyverklaring & Cookies

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bybjor, gevestigd aan Goudenregenstraat 32, 1402 EX, Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52464865, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over mij:

De website www.bybjor.com wordt beheerd door www.mijnwebwinkel.nl. Bybjor, Bjørke Slaghek is de eigenaar-verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

www.bybjor.com, Bjørke Slaghek, Goudenregenstraat 32 1402EX Bussum Tel: 0615683226

Bjørke Slaghek is de eigenaar en verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van Bybjor.

Zij is te bereiken via info@bybjor.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Mijn website www.bybjor.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bybjor.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bybjor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mijnwebwinkel. De servers van Mijnwebwinkel zijn gevestigd binnen Europa.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen heb ik buttons geplaatst in mijn webshop www.bybjor.com.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

  • Facebook, Blogger, Pinterest, Twitter, Instagram.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bybjor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling via Mollie, Paypal en bankoverschrijving.

- Verzenden van mijn Bybjor nieuwsbrief.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bybjor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van Bybjor) tussen zit. Bybjor, Bjørke Slaghek, is klant bij www.mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel.nl is een platform met een beheerprogramma voor meer dan 42.000 webshops.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in het order verwerkings-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bybjor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bybjor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bybjor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bybjor, Bjørke Slaghek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bybjor.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Bybjor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@bybjor.com

-Prijswijzigingen voorbehouden.
-Prijzen zijn inclusief btw
-Prijzen zijn exclusief verzendkosten
-Verzending na ontvangst van de betaling.
-Goederen kunnen ook na telefonische afspraak worden opgehaald.
-Voor overige voorwaarden zie "Over Bybjor" en dan onder "Voorwaarden".
-Bybjor is niet aansprakelijk voor ieder letsel na het dragen van bybjor sieraden.(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)
© 2007 - 2024 Bybjor | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore